Publikacji w bazie JCR
 
Własnych rozwiązań innowacyjnych
 
 • A. Fheed, K. Kłodowski, A. Krzyżak.  Fracture orientation and fluid flow direction recognition in carbonates using diffusion-weighted, nuclear magnetic resonance imaging: An example from Permian. Journal of Applied Geophysics 2020; 174: 103964
 • A. Krzyżak, W. Mazur, J. Matyszkiewicz, A. Kochman. Identification of Proton Populations in Cherts as Natural Analogues of Pure Silica Materials by Means of Low Field NMR. The Journal of Physical Chemistry C 2020; 124(9):5225-5240. 
 • Artur T. Krzyżak, Iwona Habina-Skrzyniarza, Grzegorz Machowski, Weronika Mazur. Overcoming the barriers to the exploration of nanoporous shales porosity. Microporous and Mesoporous Materials 2020; 298: 110003.
 • Mastalska-Popławska, P. Izak, Ł. Wójcik, A. Stempkowska, Z. GóraL, AT. Krzyżak, I. Habina. Synthesis and characterization of cross-linked poly(sodium acrylate)/sodium silicate hydrogels. Polymer Engineering and Science 2019; 59(6): 1279–1287.
 • Borkowski K, Krzyżak AT. Analysis and correction of errors in DTI-based tractography due to diffusion gradient inhomogeneity. J Magn Reson. 2018; 296:5-11.
 • Borkowski K, Krzyżak AT.  The Generalized Stejskal-Tanner Equation for non–uniform magnetic field gradients. J Magn Reson. 2018; 296:23-28.
 • Fheed, A. Krzyżak, A. Świerczewska. Exploring a carbonate reef reservoir – Nuclear Magnetic Resonance and Computed Microtomography confronted with narrow channel and fracture porosity. Journal of Applied Geophysics 2018;  151:343-358.
 • Węglarz, A. Krzyżak, G. Machowski, M. Stefaniuk. ZTE MRI in high magnetic field as a time effective 3D imaging technique for monitoring water ingress in porous rocks at sub-millimetre resolution. Magnetic Resonance Imaging 2018; 47:54–59.
 • Z. T. Lalowicz, A. Birczyński, A.T. Krzyżak. Dynamics of molecules confined in zeolite nanocages by means of deuteron NMR, J. Phys. Chem. C 2017; 121(47):26472–26482.
 • Fheed, A. Krzyżak. A textural and diagenetic assessment of the Zechstein Limestone carbonates, Poland using the transverse Nuclear Magnetic Resonance relaxometry. Journal of Petroleum Science and Engineering 2017;152:538-548.
 • Ł. Kaczmarek, T. Wejrzanowski, J. Skibiński, M. Maksimczuk, A. Krzyżak. High-resolution computed microtomography for characterization of a diffusion tensor imaging phantom. Acta Geophysica 2017; 65:259-268.
 • Habina, N. Radzik, T. Topor, A. Krzyżak. Insight into oil and gas-shales compounds signatures in low field 1H NMR and its application in porosity evaluationMicroporous and Mesoporous Materials 2017;252:37-49;
 • Krzyżak, I. Habina. Low field 1H NMR characterization of mesoporous silica MCM-41 and SBA-15 filled with different amount of water. Microporous and Mesoporous Materials 2016; 231:230-239. DOI:10.1016/j.micromeso.2016.05.032
 • Kłodowski, A. Krzyżak. Innovative anisotropic phantoms for calibration of diffusion tensor imaging sequences. Magnetic Resonance Imaging 2016; 34(4): 404-409.
 • Węglarz, A. Krzyżak, M. Stefaniuk. ZTE imaging of tight sandstone rocks at 9.4T - comparison with standard NMR analysis at 0.05 T. Magnetic Resonance Imaging 2016.
 • Borkowski, K. Kłodowski, H. Figiel, A. Krzyżak. A theoretical validation of the B-matrix Spatial Distribution approach to Diffusion Tensor Imaging. Magnetic Resonance Imaging. 2017; 36:1-6.
 • Stoch, A. Krzyżak. Parameterized signal calibration for NMR cryoporometry experiment without external standard. Journal of Magnetic Resonance 2016, 269:97-103.
 • Fheed, A. Świerczewska, A. KRZYŻAK. The isolated Wuchiapingian (Zechstein) Wielichowo Reef and its sedimentary and diagenetic evolution, SW Poland. Geological Quarterly 2015; 59(4):762-780.
 • Krzyżak, Z. Olejniczak. Improving the accuracy of PGSE DTI experiments using the spatial distribution of b matrix. Magnetic Resonance Imaging. 2015; 33( 3): 286–295.
 • Metoda precyzyjnego określania porowatości w pełnym zakresie (również nanoporowatości) oraz jej typów (dla łupków i skał typu tight) uwzględniająca i eliminująca sygnały pochodzące od matrycy, grup OH, materii organicznej, minerałów ilastych.
 • Oprogramowanie do ILT – własne algorytmy do Inverse Laplace’a Transform.
 • Program GLLP – Platform between laboratory and well-logging data, especially dedicated for application to well logging/seismics softwares.
 • Program BSD-DTI – Do analizy i wizualizacji współczynników i tensora dyfuzji.
 • Metoda badania współczynników tensora dyfuzji w eksperymentach DWI i DTI również za pomocą BSD-DTI (protected by US, JP and European patents).
 
Zgłoszenia patentowe i przyznane patenty
 
 

A. Krzyżak., Anizotropowy fantom dyfuzji dla kalibracji dowolnej sekwencji obrazowania MR, DTI oraz sposób kalibracji dowolnego tomografu MR:

 • numer zgłoszenia polskiego: P.385276 (26.05 2008),
 • rozszerzenie zgłoszenia patentowego w międzynarodowym trybie PCT PCT/PL2009/000051, WO/2009/145648 (2009),
 • numer zgłoszenia amerykańskiego US2011074423 (2011) (patent 2014: US 8643369 B2),
 • numer zgłoszenia japońskiego JP2011520582 (2011) i JP2014223546 (2014), (patent 2017: JP 6270174 B2 )
 • numer zgłoszenia europejskiego EP09755104.8 (2011), (patenty europejskie 2018: EP 2286258 B1 (GER, GB, FR, PL)).

A. Krzyżak., Metoda kalibracji sekwencji obrazowania współczynników dyfuzji i tensora dyfuzji w eksperymentach obrazowania DWI, DTI, fMRI – DTI:

 • numer zgłoszenia polskiego: P.403172 (15.03.2013) . 

A. Krzyżak., Sposób kalibracji sekwencji obrazowania w eksperymencie typu DMRI przeprowadzanym w tomografie MR:

 • numer zgłoszenia polskiego: P. 413306 (30.07.2015), (patent 2019: PL232529 B1)
 • numer zgłoszenia międzynarodowego PCT/EP2016/067964 (07.2016).