Oferta badawcza

Skaner NMR służy do badania obiektów pod względem ilościowym i jakościowym. Umożliwia wyznaczenie zawartości wody i węglowodorów. Zaprojektowany jest do badania dowolnych obiektów porowatych lub układów biologicznych. Badanymi obiektami mogą być: rdzenie skalne, próbki ziemi, biologiczne (owoce, warzywa, rośliny, nasiona, małe zwierzęta, tkanki), ponadto próbki farmaceutyczne, chemiczne, spożywcze i inne. Każda próbka badana jest w dwóch niezależnych waurnkach: (1) po standardowym suszeniu w 70 oC, jak również po saturacji dokonanej w komorze próżniowej, co umożliwia obserwacje sygnału pochodzącego od naturalnie występujących faz zawierających wodór (występujących szczególnie w obrębie porów izolowanych), jak też sygnału pochodzącego od całej przestrzeni porowej. Dopuszczalna wielkość badanych obiektów to maksymalnie 5 cm średnicy i długości dla eksperymentów 1D, przy częstotliwości rezonansowej 2MHz dla 1H, co koresponduje ściśle z badaniami otworowymi metodami NMR. Pomiary 2D i 3D można przeprowadzać dla obiektów o średnicy do 6 cm, przy częstotliwości rezonansowej 24 MHz.

Mierzone wielkości i ich rozdzielczość

W eksperymentach 1D, 2D i 3D możemy określić przykładowo następujące parametry i własności ośrodka, posługując się pomiarem czasów relaksacji podłużnej (T1), poprzecznej (T2) oraz dyfuzji (D):

 • Porowatość oraz jej rozkład (PSD: Pore Size Distribution) mierzona z minimalnym czasem echa 40 µs.
 • Indeksy zawartości wody swobodnej i związanej: FFI, BVI, CBW, T2 Cut- off – jako kluczowe parametry brane pod uwagę przy kompleksowych interpretacjach układu porowego.
 • Przepuszczalność – określana z rozkładu porów, na podstawie modeli, np. modelu Coates'a.
 • Określanie rodzajów płynów oraz estymacja zawartości węglowodorów w skale wraz z rozdzieleniem poszczególnym faz węglowodorowych na podstawie różnic 
  w dyfuzji: generowanie map 2D (po 1D i 2D transformacji Laplace’a) rozkładów czasów relaksacji T1, T2 i współczynnika dyfuzji D: D-T2, T2-T1, T2-T2, również w wersji przestrzennej (Spatially Resolved T2).
 • Określanie profili nasycenia i przestrzennych profili rozkładów porów.
 • Określanie ciśnień kapilarnych wraz z rozkładami gardzieli porów.
 • Generowanie i analiza obrazów 2D i 3D w klasycznych eksperymentach obrazowania (PD – Proton Density) oraz ważonych dyfuzyjnie (DWI – Diffusion Weighted Imaging).
 • Wykonywanie i analiza eksperymentów obrazowania tensora dyfuzji (DTI – Diffusion Tensor Imaging) w sposób klasyczny oraz korzystając z opatentowanej metody BSD-DTI.
 • Badanie sygnału pochodzącego od komponentów stałych zawierających wodór.
 • Przeprowadzanie porównań teksturalnych i petrofizycznych.
  • Własna metoda rozpoznania facji skał węglanowych na podstawie komponentów przestrzeni porowej i czasów relaksacji poprzecznej (T2), przydatna w prospekcji naftowej. Przejdź do artykułu na ten temat.
  • Własny schemat postępowania w celu identyfikacji i dokładnego rozpoznania wąskiej przestrzeni kanałowej z wykorzystaniem NMR i mikrotomografii rentgenowskiej. Przejdź do artykułu na ten temat.

Eksperymenty relaksacyjne T2 możemy wykonywać z niezwykle krótkim czasem echa od 40 us i liczbie 120000 ech. Jest to bardzo istotny parametr w szczególności dla układów nano-porowych. Natomiast obrazy tomograficzne możemy rejestrować z rozdzielczością przestrzenną do 150 umx150 um.

Dlaczego my? Zobacz, dlaczego warto postawić na LaTiS!

Video by Adam Fheed

Zapraszamy do kontaktu i współpracy