Laboratorium Tomografii i Spektroskopii Magnetycznego Rezonansu Jądrowego (NMR) umożliwia przeprowadzanie unikalnych badań układów porowatych metodami magnetycznego rezonansu jądrowego według najwyższych światowych standardów, dodając do nich własne rozwiązania innowacyjne do pomiarów dyfuzji, chronione patentami (US, JP, EU) oraz międzynarodowymi zgłoszeniami patentowymi.

Wyposażenie

Laboratorium NMR jest wyposażone w nowoczesne skanery firmy Magritek GMBh:

  • 2MHz NMR Rock Core Analyzer z systemem dyfuzyjnym, desygnowany do badań układów porowatych, w szczególności skał łupkowych i typu tight.
  • 24MHz Tomography system umożliwiający wykonywanie kompletnych eksperymentów tomograficznych 1-3D.
  • Rock core pressure system – przystawka do pomiarów w symulowanych warunkach ciśnienia pozwalająca na badanie próbek przy ciśnieniach do 6000 psi (~41.4MPa) i temperaturze do 150oC.
  • 22MHz NMR-MOUSE umożliwiający badanie obiektów w obecności wysokich pól gradientowych (22T/m) i rozdzielczości do 10um.
  • Demo Image
  • Demo Image
  • Demo Image
  • Demo Image
  • Demo Image
  • Demo Image

Fot. Michał Michna